Klient musí mať potrebu, inak mu váš produkt nenanútite