telefonovanie známym odmietnutie 1

telefonovanie známym odmietnutie 1